BUSSARONGER

Bussarong är ett franskt lånord som fick fotfäste i Sverige någon gång under 1700-talet. Ursprungligen betydde ordet bussarong ”arbetsblus”, men under historiens gång har bussarong även kommit att beteckna modeplagg. Och visst kan man ana modeinslaget i våra bussaronger?

2001 Vivi Bussarong

419,00 kr EX MOMS

2011 Chris Bussarong

461,00 kr EX MOMS