ALLMÄNNA VILLKOR

1. ALLMÄNT

1.1 För att kunna fullfölja din beställning via vår websida www.workandclothes.com behöver du godkänna våra allmänna villkor. När du godkänt villkoren och när vi skriftligen bekräftat din order, börjar villkoren gälla och ett köpeavtal ingås mellan dig och Work & Clothes Sweden AB med organisationsnummer 556873-5699.

1.2 Vi reserverar oss för eventuella fel i produktbeskrivningar eller för felaktigt lagersaldo och tillfällig slutförsäljning. Vårt mål är att alltid leverera en så bra produkt som möjligt som ger dig glädje under lång tid. Därför utvecklar vi ständigt våra produkter och optimerar t ex tyger och tillbehör. Det kan i något enstaka och tillfälligt fall innebära att den vara du beställt inte exakt motsvarar den beskrivning som finns i katalogen eller på hemsidan. Därför är det alltid bra att ringa eller mejla vår kundtjänst för att få aktuell information.

1.3 Vår websida www.workandclothes.com inklusive allt skriftligt och grafiskt innehåll (som t ex varumärke, bilder, design, layout och övrig information om varor och tjänster) ägs av oss och får varken kopieras eller på annat sätt användas utan vårt skriftliga godkännande.

2. ORDER

2.1 För att kunna göra ett köp via vår websida måste du vara myndig enligt svensk lag och ha fyllt 18 år. Vi förbehåller oss rätten att neka din beställning ifall det skulle framkomma att du t ex lämnat felaktiga personuppgifter.

2.2 För att kunna slutföra ditt köp via vår websida behöver du acceptera våra allmänna villkor. Vid ditt godkännande av villkoren förbinder du dig att följa dem i sin helhet och du bekräftar att du tagit del av informationen enligt punkt 3.2 under avsnittet PERSONUPPGIFTER. Du bekräftar också att du samtycker till att vi hanterarar dina personuppgifter, samt till att vi via cookies samlar information om hur du använder vår websida.

2.3 Ett köpeavtal mellan dig och oss ingås när du mottagit skriftlig och automatisk orderbekräftelse på din beställning. Vi rekommenderar att du sparar din orderbekräftelse för att underlätta kommunikationen vid eventuell kontakt med vår kundtjänst.

3. PERSONUPPGIFTER

3.1 Du ansvarar för att de personuppgifter du anger är korrekta och fullständigt ifyllda. För att vi ska kunna serva dig så bra och smidigt som möjligt är det viktigt att vi har dina fullständiga och uppdaterade person- och kontaktuppgifter.

3.2 Vi ansvarar för hur vi behandlar och lagrar de personuppgifter du lämnar till oss. I enlighet med personuppgiftslagen hanterar vi dina uppgifter för att vi ska kunna ingå och fullgöra köpeavtal med dig, fullgöra vår rättsliga förpliktelse, t ex enligt bokföringslagen, och kunna utöva vårt berättigade intresse såsom att ge god service och genomföra olika marknadsföringsaktiviteter. Du kan läsa mer om vår GDPR policy här https://workandclothes.com/gdpr-policy/

3.3 Du har enligt personuppgiftslagen rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar. För att vara säkra på att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. Om du skickar flera begäran om registerutdrag, kan vi komma att ta ut en avgift för hanteringen. Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar från det att vi tagit emot din begäran. Om utdraget är omfattande så att vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, kommer vi att meddela dig detta.

4. PRISER OCH BETALNING

4.1 Vid beställning via vår websida gäller de angivna priserna. Samtliga priser på sidan är angivna ex moms.

4.2 Work & Clothes Sweden AB levererar till företag och privatpersoner mot 15 dagars faktura efter godkänd kreditprövning. I vårt arbete att minimera påverkan på miljön vill vi helst hantera alla fakturor per mejl i PDF format eller elektroniskt och är därför tacksamma för att du godkänner digitala fakturor.

4.3 Vi förbehåller oss rätten att erbjuda förskottsbetalning, alternativt erbjuda annat betalsätt ifall ditt valda betalsätt inte skulle fungera vid tillfället för köp, och/eller det finns registrerade betalningsanmärkningar. Fakturan skickas i samband med att din försändelse går iväg ifrån oss.

4.4 Till våra kunder som bor utanför Sverige förbehåller vi oss rätten att endast erbjuda förskottsbetalning. Vi förbehåller oss rätten att debitera för fraktkostnader och eventuella tullhanteringskostnader samt att justera valutakursen löpande.

4.5 Avgifter för tryck, brodyr eller annan bearbetning tillkommer.

4.6 Avgift för frakt tillkommer. Aktuell fraktkostnad finns specificerad på ditt ordererkännande.

4.7 Inga andra avgifter, såsom faktureringsavgifter eller expeditionsavgifter, tillkommer.

5. LEVERANS OCH FRAKT

5.1 Vi behandlar och skickar din order normalt sett dagen efter slutförd beställning, under förutsättning att någon vara inte är tillfälligt slutsåld. Vid eventuell slutförsäljning meddelar vi dig om restnotering och preliminär leveranstid.

5.2 Eventuella restnoterade varor skickas alltid fraktfritt. Dessutom erbjuder vi dig rätten att avbeställa varan i samband med att du får besked om restnotering. Avbeställningen ska helst ske snarast möjligt efter att du mottagit besked om restnotering, dock senast 14 dagar innan planerad leverans till dig.

5.3 Dina varor levereras till närmaste ombud och du hämtar själv ut ditt paket. Du får en föravisering per mejl när din försändelse skickas från oss och en sms avisering när den är klar för upphämtning hos ombudet. Observera att automatisk påminnelse skickas 2 gånger och därefter går försändelsen i retur till oss, vilket kan innebära merkostnader för dig. Om du vill att vi skickar dina varor direkt till din företagsadress ber vi dig uppge detta vid beställning i rutan ”ORDERNOTERING”. Tänk på att det ska finnas någon på plats vardagar mellan 08-18 för att kvittera ut leveransen.

5.4 Skulle leveranshinder uppstå för att adressen du uppgav i din beställning inte är bemannad, eller för att du inte hämtat ut paketet hos ditt ombud har vi rätt att debitera dig de merkostnader vi blir debiterade av transportören.

5.5 Givetvis hjälps vi åt genom att göra vad vi kan för att kolla att dina uppgifter stämmer, men det är alltid ditt ansvar att uppge korrekta och uppdaterade adressuppgifter. Och glöm inte att bort att informera oss om eventuella ändringar av faktura- eller leveransadress. Skulle leveranshinder uppstå på grund av felaktigt ifyllda uppgifter har vi rätt att debitera dig de merkostnader vi blir debiterade av transportören.

6. RETURRÄTT

6.1 Vi är inte nöjda förrän du är nöjd! Därför erbjuder vi dig möjlighet att prova och godkänna dina varor med 14 dagars returrätt. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd, ber vi dig kontakta oss på service(at)workandclothes.com eller på telefon: +46 40 23 75 70 för information om hur du ska hantera din retur. När vi fastställt att varan inte är skadad eller använd ställer vi ut en kreditfaktura eller skickar en ersättningsvara, helt enligt ditt önskemål.

6.2 När du utövar din returrätt ansvarar du för att varorna når fram till oss och för returfrakten. För att din retur ska godkännas måste varorna vara i samma skick som vid leverans, d.v.s. oanvända och förpackade i sin originalförpackning. Vi ber dig därför vara aktsam om varor du vill returnera. Du bör meddela oss om returen snarast möjligt efter att du mottagit din försändelse. Du behöver skicka din retur inom 14 dagar från det datum du meddelade oss att du vill returnera.

6.3 Om den returnerade varan inte är i ursprungligt skick eller har hanterats i större utsträckning än nödvändigt och därför minskat i värde förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning i förhållande till varans ursprungliga värde.

6.4 Vi förbinder oss att snarast möjligt betala tillbaka beloppet för returnerade varor, minus eventuell värdeminskning, dock senast inom 14 dagar från det datum returen mottagits. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som du väljer, om inte annat avtalats och förutsatt att det inte finns hinder för sådan återbetalning.

6.5 Specialtillverkade, broderade eller tryckta varor kan vi inte ta i retur, såvida inte felaktighet begåtts från vår sida.

7. REKLAMATION

7.1 Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande Köplag (KöpL). Om du bedömer att en vara är felaktig och att felet inte uppstått till följd av din hantering ber vi dig att i första hand använda vårt digitala reklamationsformulär på hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation ifall det framgår att varan inte är felaktig enligt gällande Köplag (KöpL).

7.2 Vi godkänner inte reklamationer på egen hand utan detta sker i samråd med våra leverantörer. Ifall leverantören bedömer att en utförligare analys av varan behövs kan reklamationsprocessen förlängas eftersom varan då ska skickas till leverantören och vi behöver avvakta dennes testresultat.

7.3 I det fall reklamationen godkänts av leverantören kommer vi att kompensera dig inom 14 dagar och i enlighet med gällande Köplag (KöpL).

7.4 Vi står för returfrakten för godkända reklamationer, samt övriga eventuella omkostnader kring hanteringen av reklamationen gentemot vår/våra leverantörer.

8. FORCE MAJEURE

8.1 Vi ansvarar inte för förseningar som orsakas av omständigheter vi inte råder över. Däribland räknas sådana omständigheter som t ex krig, terroristattacker, ändrade myndighetsbestämmelser, arbetskonflikter, naturkatastrofer, eldsvådor, tekniska driftsproblem, problem med el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation. Vi ansvarar inte heller för fel eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av sådana omständighet som angivits ovan. Dessa omständigheter skall anses utgöra befrielsegrund och skall medföra befrielse från eventuella påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå, och vi får kännedom om situationen förbinder vi oss att informera dig löpande under tiden för den aktuella situationen. I det fall vi haft kännedom om omständigheterna och dessa varat längre än två månader har både du och vi rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

9. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

9.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i villkoren. Alla ändringar och uppdateringar publiceras på hemsidan och gäller från publiceringen, alternativt från det att du på nytt accepterat villkoren (t ex i samband med ett nytt köp).

10. LAG OCH TVIST

10.1 Det ligger i vårt intresse att i första hand lösa eventuella tvister i samförstånd och diskussion via exempelvis medling. I det fall en lösning inte nås kommer vi att följa beslut eller rekommendationer från allmän domstol.

10.2 Eventuell tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol.

11. OGILTIGHET

11.1 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle bedöma att någon bestämmelse i dessa villkor inte är giltig eller verkställbar, ska bestämmelsen ifråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.