Vår idé

Vi är ett modernt och flexibelt tillverkningsföretag som arbetar proaktivt och i nära samverkan med våra kunder. Genom att finnas nära vår kundgrupp fångar vi upp behov och önskemål som vi tillsammans med vårt designteam omsätter till fysiska plagg. Vi syr upp prototyper som utvärderas och testas i utvalda pilotkliniker där design, passform och funktionalitet analyseras i en autentisk arbetssituation. Analysen och utvärderingarna ligger till grund för eventuella ändringar och justeringar, och vi staplar inget på lagerhyllan förrän vi är säkra på att plaggen motsvarar våra kunders önskemål. Vi lägger helt enkelt krutet på att skapa de plagg våra kunder vill ha och inte på att få dem vilja ha de plagg vi skapar!

För att kunna leverera en helhetslösning krävs ett gott samarbete med duktiga leverantörer. Vi skryter gärna med våra! För design, utveckling och teknisk förberedelse samarbetar vi med regionens ledande leverantörer som bland sina referenskunder har namn som Hugo Boss, Escada, Joop, S Oliver, Zara, Moncler och många andra.  För tyger och tillbehör samarbetar vi med ledande Europeiska leverantörer i Tyskland, England och Portugal. Det tar tid, kunskap och förtroende att bygga ett sådant nätverk, och vi är väldigt stolta över över det. Dessa kompetenta och engagerade entreprenörer delar vår vision att vara ett flexibelt företag som erbjuder unika tillverkningsmöjligheter med små serier och korta ledtider. Och precis som vi anser de att ingen kund är för liten för ett äkta engagemang!

Vår historia

Work & Clothes startades 2006 av Tatjana Ristovski, en passionerad entreprenör som matchade svenska företag med potentiella samarbetspartner inom tillverkningsindustrin på Balkan. Området är känt för sin långa hantverkartradition och sin starka textilindustri. Här har sytts och sys fortfarande till många av de tunga namnen inom finkonfektionsbranschen.

Tillsammans med en barndomsväninna, och tillika diplomerad designer med filosofie magister från Borås Textilhögskola, såg Tatjana en möjlighet att göra skillnad och låta mode möta arbetskläder. Det fanns ett behov av förnyelse inom yrkesklädesbranschen som alldeles för ensidigt fokuserat på funktionalitet. Tatjana såg behovet av innovation och nödvändigheten i att förena funktion och passform med vackra snitt för att tillfredsställa en alltmer medveten kundgrupp!

De drog igång och skapade en egen kollektion av arbetskläder till hälso- och skönhetsbranschen. Man började med en liten serie som bestod av 8 olika modeller som premiärvisades år 2008 på Scandefa mässan i Köpenhamn. Det blev en given succé. Kollektionen stack ut och var annorlunda än det som fanns på marknaden och kunderna älskade det!  Idag består kollektionen av 21 modeller och är under ständig utveckling. Företaget drivs vidare i samma anda och med samma vision, att vara innovativ och proaktiv i relationen till sina kunder och leverantörer.

Du är värd ett äkta engagemang

Vårt främsta ansvar är att göra dig nöjd genom att leverera kvalitativa arbetskläder, tillverkade under trygga förhållanden och i miljöcertifierade material. För när du är nöjd gör du det möjligt för någon av alla oss som är engagerade i tillverkningen av dina arbetskläder att köpa den där soffan man sneglat på, hjälpa barnen till den där universitetsutbildningen, stödja den lokala ungdomsverksamheten…

Om du är tillfreds med dina arbetskläder eller vår service, snälla låt andra få veta. Om något gick fel och du är missnöjd, snälla låt oss få veta. För vi är många som är engagerade och som både kan och vill göra dig nöjd!

Vårt ekonomiska ansvar

Som alla företag har vi ett ekonomiskt ansvar att bedriva verksamheten så att den blir lönsam och bidrar till samhällsutveckling i stort och vår gemensamma välfärd. Vi har också ansvar för vår interna och externa policy och affärsetik gentemot kunder och leverantörer. Genom att vi valt att producera i Europa och i EU är vi trygga med att våra leverantörer och underleverantörer följer Europeisk lagstiftning som reglerar de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vi har dessutom reglerat samarbetet med alla våra Europeiska produktionsenheter genom Uppförandeavtal som är förenliga med det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet.

Vårt miljömässiga ansvar

Vi strävar mot att minska vår energi- och resursförbrukning samt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Som ett led i detta arbete har vi identifierat våra betydande miljöaspekter och upprättat en konkretiserad handlingsplan som följs upp och utvärderas en gång per år. Vi arbetar uteslutande med Öko-Tex certifierade tyger och tillbehör. Öko-Tex certifieringen innebär att textilierna testas genom ett hundratal parametrar och garanterar att de är fria från ämnen som är skadliga för människa och miljö. Vi tar vårt ansvar även efter att produkten är levererad till dig. Vi är anslutna till FTI och betalar en årlig avgift för att varje enskild förpackning ska samlas in och återvinnas. Därmed bidrar vi också till att Sverige ska fortsatt vara ett av världens bästa återvinningsländer!

Vårt sociala ansvar

Tron på att det bara är tillsammans som man kan växa och utvecklas och göra skillnad genomsyrar vår företagskultur. Vi brinner för ungdomsverksamheten och anser att yrkesstolthet hos unga vuxna är otroligt viktigt, och därför bidrar vi med sponsring av en rad olika ungdomsprojekt.